Εγγύηση

Η εταιρεία μας Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. δίνει εγγύηση:

  • Επτά (7) έτη για «ανοίγματα», «σκασίματα», «πετσικαρίσματα» στα ξύλινα μέρη.
  • 6000 ανοίγματα στους μηχανισμούς (εκτός φυσιολογικής φθοράς).
  • Πέντε (5) έτη για τα βερνίκια και τα χρώματα.

 

Copyright (C) 2015 Vasilatos ABETE